Skupina ČEZ
Oblasti
Info
Nastavení GPS
Zapnout GPS Přesnost: vypnuto